Ψύξη

Επισκευάζουμε οικιακά και επαγγελματικά ψυγεία. Η εμπειρία των 37 χρόνων λειτουργίας μας εγγυάται την ποιοτική αποκατάσταση όλων των βλαβών. 

 

Κατασκευάζουμε ψυκτικούς θαλάμους, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία.

Κλιματισμός

Κλιματίζουμε οποιοδήποτε χώρο, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Μελετούμε το χώρο σας ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη εργονομία, εγκαθιστούμε τα κλιμαστιστικά μηχανήματα, τα συντηρούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και επισκευάζουμε τυχόν βλάβες.

Υδραυλικές εργασίες

Μελετούμε και κατασκευάζουμε υδραυλικές εγκαταστάσεις οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Επισκευάζουμε βλάβες και ανακαινίζουμε το μπάνιο σας.

Ηλεκτρολογικές εργασίες

Αποκαθιστούμε άμεσα και με ασφάλεια όλες τις βλάβες σε ηλεκτρολογικούς πίνακες και ηλεκτρικά κυκλώματα