Κλείστε ραντεβού με τεχνικό μας online. Πιλοτικά, η υπηρεσία λειτουργεί μόνο για τη συντήρηση κλιματιστικών.